TV/Musik/Böcker mm

Mina Favorit­pro­gram på tv är inom Krim­i­nal­gen­ren, pro­gram som

CSI Las Vegashttp://www.cbs.com/primetime/csi/

CSINew York http://www.cbs.com/primetime/csi_ny/,

Crim­i­nal Minds http://www.cbs.com/primetime/criminal_minds/.

Cold Case http://www.cbs.com/primetime/cold_case/,

Numb3ershttp://www.cbs.com/primetime/numb3rs/,

The Men­tal­ist:http://www.cbs.com/primetime/the_mentalist/

Medium:http://www.cbs.com/primetime/medium/

New TV

 

Musik

Då jag är uppväxt på 80-talet så är det där min mesta musiks­mak  härstam­mar ifrån, gillar musik som görs idag också men mina favoriter är från en del 70-tal och mest 80-tals grup­per. Några av mina favorit­band är Sim­ply Red http://www.simplyred.com/Sim­ple Mindshttp://www.simpleminds.com/The Smithshttp://www.askmeaskmeaskme.com/The Cure http://www.thecure.com/,Tears for Fears http://www.tearsforfears.net/index.htmlGeorge Michaelhttp://www.georgemichael.com/Rolling Stoneshttp://www.rollingstones.com/home.php, Mad­ness http://www.madness.co.uk/, ja och många många fler som jag inte kom­mer på just nu det här är/var mina allra största favoriter , och utav dessa har jag sett fyra av mina idoler live.

philips 270

Böcker

En av mina favorit för­fattare är Agatha Christie, en av dom för­fat­tarna var böcker jag näs­tan läst alli­hopa, Jag gillar intrigerna med att du aldrig lyckas klura ut vem det är för­rän i slutet på boken och att ibland den man tror i bör­jan ofta inte är den rätta i slutet

Dame Agatha Mary Clarissa Christie, född Miller 15 sep­tem­ber 1890 i Torquay, Devon, död 12 Jan­u­ari 1976 i Walling­ford, Oxford­shire, var en brit­tisk för­fattare av kriminalromaner.

 • 1920 — The Mys­te­ri­ous Affair at Styles (En dos stryknin) (intro­duc­er­ade Her­cule Poirot, Japp och Hastings)
 • 1922 — The Secret Adver­sary (Den hem­lighets­fulla motsåndaren)
 • 1923 — Mur­der on the Links (Vem var den skyldige)
 • 1924 — The Man in the Brown Suit (Man­nen i brunt)
 • 1924 — Poirot Inves­ti­gates (11 noveller)
 • 1925 — The Secret of Chim­neys (Hem­ligheten på Chimneys)
 • 1926 — The Mur­der of Roger Ack­royd (Dolken från Tunis)
 • 1927 — The Big Four (De fyra stora)
 • 1928 — The Mys­tery of the Blue Train (Mys­teriet på blå tåget)
 • 1929 — The Seven Dials Mys­tery (De sju urens mysterium)
 • 1930 — The Mur­der at the Vic­arage (Mord i Präst­går­den – intro­duc­er­ade Miss Marple)
 • 1930 — The Mys­te­ri­ous Mr Quin (Den mys­tiske Mr Quin – intro­duc­er­ade Mr Harley Quin)
 • 1931 — The Sittaford Mys­tery (Mör­dande Seans)
 • 1932 — Peril at End House (Badortsmysteriet)
 • 1932 — The Thir­teen Prob­lems (13 noveller)
 • 1933– The Hound of Death (Tolv korta Noveller)
 • 1933 — Lord Edg­ware Dies (Tret­ton vid bordet)
 • 1933 — Mur­der on the Ori­ent Express (Mordet på Ori­en­t­ex­pressen) (Poirot-serien)
 • 1934 — Parker Pyne inves­ti­gates (tolv korta noveller)
 • 1934 — The Lis­terdale mys­tery (tolv korta noveller)
 • 1935 — Three Act Tragedy (Tragedi i tre akter)
 • 1935 — Why didn’t they ask Evans? (Var­för frå­gade de inte Evans?)
 • 1935 — Death in the Clouds (Fly­gande döden)
 • 1936 — The A.B.C. Mur­ders (ABC-morden)
 • 1936 — Mur­der in Mesopotamia (Mord i Mesopotamien)
 • 1936 — Cards on the Table (Kor­ten på bordet)
 • 1937 — Death on the Nile (Döden på Nilen)
 • 1937 — Dumb Wit­ness (Det stumma vittnet)
 • 1937 — Mur­der In The Mews (4 noveller)
 • 1938 — Appoint­ment with Death (Döden till mötes)
 • 1939 — Ten Lit­tle Nig­gers (också pub­licerad som And Then There Were NoneTen Lit­tle Indi­ans) (Tio små negerpojkar)
 • 1939 — Mur­der is Easy (Mord är lätt)
 • 1939 — Her­cule Poirot’s Christ­mas (Her­cule Poirots jul)
 • 1939 — One, two, buckle my shoe (Skospännet)
 • 1940 — Sad cypress (Samvetskval)
 • 1941 — Evil under the Sun (Mord på ljusa dagen)
 • 1941 — N or M? (N eller M)
 • 1942 — The Body in the Library (Liket i biblioteket)
 • 1942 — Five Lit­tle Pigs (Fem små grisar)
 • 1942 — The Mov­ing Fin­ger (Mord per korrespondens)
 • 1944 — Towards Zero (Klockan K)
 • 1944 — Sparkling Cyanide (Cyankalium och champagne)
 • 1945 — Death comes as the End (Slutet blir döden)
 • 1946 — The Hol­low (Gropen)
 • 1947 — The Labours of Her­cules (Her­cules storverk — tolv nov­el­ler med Her­cule Poirot)
 • 1948 — There is a Tide (Högt vat­ten också pub­licerad som Taken at the Flood)
 • 1949 — Crooked House (Kon­stiga huset)
 • 1950 — A Mur­der is Announced (Ett mord annonseras)
 • 1951 — They came to Bagh­dad (En flicka kom till Bagdad)
 • 1952 — They do it with mir­rors (Trick med speglar)
 • 1952 — Mrs McGinty’s Dead (Mrs McGinty är död)
 • 1953 — A Pock­et­ful of Rye (En ficka full av råg)
 • 1953 — After the Funeral (Begravningar är farliga)
 • 1955 — Hick­ory Dick­ory Dock (Hick­ory Dick­ory Dock / Mord klockan fem)
 • 1955 — Des­ti­na­tion Unknown (Des­ti­na­tion okänd)
 • 1956 — Dead Man’s Folly (Död mans fåfänga)
 • 1957 — 4.50 from Padding­ton (4.50 från Paddington)
 • 1957 — Ordeal by Inno­cence (Prö­vad oskuld)
 • 1959 — Cat Among the Pigeons (Katt bland duvor)
 • 1960 — The Adven­ture of the Christ­mas Pud­ding (5 noveller)
 • 1961 — The Pale Horse (Den gula hästen)
 • 1962 — The Mir­ror Crack’d from Side to Side (Spegeln sprack från kant till kant)
 • 1963 — The Clocks (Klockorna)
 • 1964 — A Caribbean Mys­tery (Ett karibiskt mysterium)
 • 1965 — At Bertram’s Hotel (Bertrams hotell)
 • 1966 — Third girl (Tredje flickan)
 • 1967 — End­less Night (Oändlig natt)
 • 1968 — By the Prick­ing of my Thumbs (Ett sting i tummen)
 • 1969 — Hallowe’en Party (Mord på Allhelgonadagen)
 • 1970 — Pas­sen­ger to Frank­furt (Pas­sager­are till Frankfurt)
 • 1971 — Neme­sis (Nemesis)
 • 1972 — Ele­phants Can Remem­ber (Långa skuggor)
 • 1973 — Postern of Fate (Ödets port)
 • 1974 — Poirot’s Early Cases (arton noveller)
 • 1975 — Cur­tain (Ridå — Her­cule Poirots sista fall)
 • 1976 — Sleep­ing Mur­der (Miss Marples sista fall)
 • 1998 — Black Cof­fee (Mörk Brygd) (pjäs omar­be­tad till roman av Charles Osborn)
 • 2001 — The Unex­pected Guest (Den ovän­tade gästen) (pjäs omar­be­tad till roman av Charles Osborn)
 • 2003 — The Spider’s Web (pjäs omar­be­tad till roman av Charles Osborn)

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie,http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_verk_av_Agatha_Christie

Sen gillar jag ju också många andra Kriminalromaner/noveller jag har läst Ed McBains fast det var ett tag sen, en del Kom­mis­sarie Morse, även någon med Kom­mis­sarie Dagliesh, gillade även Da Vinci koden har dom andra böck­erna men inte läst dom ännu får väl göra det snart.

Witness for the ProsecutionRainbow

WordPress Login Protected by Clef
%d bloggare gillar detta: