Bröstcancer

Flyttat hit från bloggen Rosen www.leze.se

skrevs 1:a ggn December 6, 2009

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige och antalet fall växer ständigt. En knöl eller knuta i eller kring bröstet är det vanligaste tecknet på cancer. Tidig upptäckt ökar möjligheten att bota sjukdomen. Operation som kombineras med strålbehandling är en metod för att behandla bröstcancer.

Bröstcancer börjar vanligen med att en tumör växer fram i det ena bröstet. Den kan kännas som en knöl. Vissa typer av bröstcancer kan sprida sig och bilda så kallade metastaser, det vill säga dottertumörer, i andra delar av kroppen.

Många kvinnor som drabbas av bröstcancer blir friska.

Risken att utveckla bröstcancer ökar med åldern. Sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder. Bröstcancer kan vara ärftlig men i de flesta fall känner man inte till orsaken.

Bröstcancer finns även hos män, de flesta som drabbas är 60–70 år eller äldre. Manlig bröstcancer är mycket ovanlig och svarar för mindre än en procent av all bröstcancer.

Två typer av bröstcancer

Det finns två typer av bröstcancer:

Carcinom

Cancertumören uppstår oftast i bröstens körtelgångar och i den inre, mjölkproducerande delen. Cancer som uppstår i dessa delar av bröstet kallas för carcinom. Carcinom kan efter hand sprida sig till andra delar av kroppen. Detta är den vanligaste formen av bröstcancer.

Sarkom

En annan typ av bröstcancer är sarkom, som uppstår i bröstets stödjevävnad. Den kan sprida sig via blodbanan till kroppens andra organ. En procent av bröstcancerfallen är sarkom, resten är carcinom.

Symtom

Det vanligaste tecknet på bröstcancer är att det bildas en knöl eller knuta i eller kring bröstet, till exempel i armhålan. Förändringar i bröstets form och utseende eller en indragning av huden på bröstet inom ett begränsat område kan också förekomma. Bröstvårtan kan dras inåt eller på annat sätt förändras. Blodig flytning från bröstvårtan kan också vara ett tidigt symtom.

Många bröstcancerfall upptäcks vid en mammografiundersökning. Genom regelbundna undersökningar kan bröstcancer upptäckas i ett tidigt skede.

Förebyggande

Möjligheten att bota bröstcancer är större ju tidigare diagnosen ställs. Därför är det mycket viktigt att du själv varje månad undersöker dina bröst efter knölar, knutor eller andra förändringar. Det bästa sättet att undersöka brösten är att tvåla in dem och med cirkelrörelser försiktigt känna igenom körtelvävnaden med fingrarna. Det är lättast att hitta eventuella förändringar om du sträcker upp armen på den sida du undersöker.

Genom att undersöka dina bröst regelbundet lär du känna dem och kan lättare upptäcka eventuella förändringar

 

Fråga om råd

Har du frågor om cancer, ring Cancerupplysningen på telefon 08-517 766 00. Du kan också besöka dem i Radiumhemmets stora entréhall, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Cancerupplysningen stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder.

Om du har symtom och är osäker på hur du ska göra kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Mina vårdkontakter. Här får alla som frågar svar.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 08-320 100 . De som svarar kan även tala om vem som är din husläkare.

 

 

 

 

Sök vård

  • Vänd dig till din vårdcentral eller en bröstmottagning om du upptäcker knölar, knutor eller andra förändringar i dina bröst.
  • Kvinnor mellan 40 och 69 år i Stockholms län kallas regelbundet till screening med mammografi, det vill säga

Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet.

Undersökning

För att se om du har bröstcancer görs flera olika undersökningar, bland annat mammografi och undersökning av cellprover från tumören. Om en knuta eller knöl upptäcks vid mammografin tas ibland vävnadsprov genom punktion med nål.

Läkaren behöver veta vilken typ av tumör det är, hur stor den är och hur den växer för att kunna välja behandling. Ett vävnadsprov (biopsi) tas från tumören för att ta reda på vilken typ av tumör det rör sig om. Vid behandling av bröstcancer tas alltid prov från lymfkörtlar i armhålan. Om tumörceller spritt sig till dessa lymfkörtlar påverkar det valet av behandling.

Behandling

Vid bröstcancer opereras ofta bara den del av bröstet där tumören finns. Den här metoden används om tumören inte är större än 3–4 centimeter i diameter. Ingreppet brukar kombineras med strålbehandling av den del av bröstet som finns kvar.

Hela bröstet opereras bort om tumören är för stor eller om det finns tumörer på flera ställen i bröstet. Om tumören i bröstet är stor eller om tumörceller spritt sig till lymfkörtlarna ges ofta cytostatika (cellgift) under tre till fyra månader innan operationen görs.

Ibland opereras bröstet även om det handlar om en godartad tumör. Då görs en mindre operation lokalt i bröstet – man tar inte bort hela bröstet. Att man opererar bort en godartad knöl kan bero på att mammografibilder och cellprover inte helt säkert kunnat visa att cellerna i knölen är friska. Då opererar man för att vara på den säkra sidan. Det händer också att man opererar bort godartade knölar av en typ som med tiden brukar växa sig större, för att undvika framtida osäkerhet och nya provtagningar. En tredje anledning att ta bort en godartad knöl är att patienten är orolig och själv önskar ta bort den.

Alla kvinnor som genomgår en bröstoperation där hela bröstet tas bort får möjlighet att välja en yttre protes eller ett nytt bröst på kirurgisk väg. Det finns flera olika metoder att rekonstruera bröstet, vilket ibland kan göras direkt i samband med den första operationen. Bröstkirurgen samarbetar då med en plastikkirurg vid ingreppet.

Tidigare fick ungefär var tionde kvinna som opererades för bröstcancer efter operationen så kallat lymfödem i den opererade sidans arm. Vid lymfödem är det viktigt att behandling ges med kompression och massage av specialutbildad sjukgymnast. På det sättet kan symtomen av svullnaden oftast hållas tillbaka på ett effektivt sätt.

Med den operationsteknik som nu används tas bara någon enstaka lymfkörtel ut från armhålan. Om den körteln är frisk blir ingreppet i armhålan så litet att risken för lymfödem är obetydlig. Om den lymfkörtel som analyseras däremot visar sig vara påverkad av cancer blir ingreppet i armhålan av samma typ som tidigare, det vill säga man tar bort ett större antal lymfkörtlar.

Eftervård

Efter operationen behövs ofta strålning eller medicinsk behandling med cytostatika (cellgift), antikroppar eller hormonellt läkemedel för att minska risken att tumören kommer tillbaka. Ofta ges en kombination av flera olika sorters behandling. Risken för återfall är störst under de första åren. Efter operation och eventuell annan behandling rekommenderas därför kvinnor som har haft bröstcancer att regelbundet göra läkarbesök och mammografiundersökningar.

Källa: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Brostcancer/

Ja vad gör man om man som nära nära anhörig el själv skulle få detta besked, jag var på mammografi i veckan får svar om cirka två månader, dessvärre fick mig en närstående familjemedlem andra nyheter efter sin mammografi, operation i januari. Jag vet tumörerna kan vara godartade men så länge man inte vet att det är så lever man ju med andra tankar tänk om osv.

Jag vet att jag nu också måste vara stark för denna personens skull och ska göra mitt bästa. Just nu känns det som om den ena dåliga nyheten efter den andra kommer slag i slag

Speak Your Mind

*

WordPress Login Protected by Clef
%d bloggare gillar detta: